Privacy beleid

Privacy beleid van Easie App Solutions

Deze website is eigendom van Easie App Solutions en wordt beheerd door Snel⚡️Online

Deze privacyverklaring is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Deze verklaring is van toepassing op de website Easie App Solutions en alle subdomeinen, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://easie.app/ over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

Eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke

Easie App Solutions

Zoetermeer
Eigenaar contact e-mailadres: info@easie.app

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende:

1.1 Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Een e-mail adres
 • Een telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor voorbereidende procedures in verband met een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. 

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Tot maximaal 10 jaar.

1.2 Betalingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • Geboortedatum

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor voorbereidende procedures in verband met een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. 

Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: Tot maximaal 10 jaar.

1.3 Een account registreren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Accountnaam of alias
 • een e-mail adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor voorbereidende procedures in verband met een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. 

Bewaartermijn

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: Tot maximaal 10 jaar.

1.4 Nieuwsbrieven

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Accountnaam of alias
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • Informatie over internetactiviteit, inclusief, maar niet beperkt tot browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een consument met een internetsite, applicatie of advertentie
 • Geboortedatum
 • Social media accounts

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor voorbereidende procedures in verband met een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. 

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: Tot maximaal 10 jaar.

1.5 Om service te bieden voor diensten of producten te die een klant wil kopen of heeft gekocht

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Accountnaam of alias
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • Geboortedatum

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor voorbereidende procedures in verband met een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. 

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: Tot maximaal 10 jaar.

1.6 Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Accountnaam of alias
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • Geboortedatum

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor voorbereidende procedures in verband met een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. 

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: Tot maximaal 10 jaar.

1.7 Het verzamelen en analyseren van statistieken voor site verbetering

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Informatie over internetactiviteit, inclusief, maar niet beperkt tot browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een consument met een internetsite, applicatie of advertentie

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Het is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, en dat belang weegt zwaarder dan het belang van de betrokkene.

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Tot maximaal 10 jaar. Deze informatie is geanonimiseerd.

1.8 Om gepersonaliseerde producten en diensten te kunnen aanbieden

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • een e-mail adres
 • Informatie over internetactiviteit, inclusief, maar niet beperkt tot browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een consument met een internetsite, applicatie of advertentie

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Het is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, en dat belang weegt zwaarder dan het belang van de betrokkene.

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: Tot maximaal 10 jaar.

1.9 Leveringen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • een e-mail adres
 • Een telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor voorbereidende procedures in verband met een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. 

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: Tot maximaal 10 jaar.

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruikmaakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Om een persoonlijke ervaring te geven, kan het zijn dat je gepersonaliseerde inhoud zult zien op de website. De pagina’s die je bezoekt zullen helpen om dit te bepalen, alsmede de nieuwsbrieven die je zult ontvangen, wanneer ingeschreven.

10. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bijlage

 

Nextend Social Login

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Nextend Social Login verzamelt gegevens wanneer een bezoeker zich registreert, inlogt of koppelt aan een van de ingeschakelde sociale providers. Het verzamelt de volgende gegevens: e-mailadres, naam, identificatie van sociale provider en toegang token. Het kan ook een profielfoto en meer velden verzamelen met de sync gegevens functie van de Pro add-on.

Met wie we je gegevens delen

Nextend Social Login slaat de persoonlijke gegevens op je site op en deelt deze niet met iemand behalve het toegang token dat werd gebruikt voor de geverifieerde communicatie met de sociale providers.

Deelt de plug-in persoonlijke gegevens met derden

Nextend Social Login gebruikt het toegang token dat de sociale provider heeft gegeven om te communiceren met de providers om het account te verifiëren en veilig toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens.

Hoelang we je gegevens bewaren

Nextend Social Login verwijdert de verzamelde persoonlijke gegevens wanneer de gebruiker wordt verwijderd uit WordPress.

Gebruikt de plug-in persoonlijke gegevens die door anderen zijn verzameld?

Nextend Social Login gebruikt de persoonlijke gegevens die door de sociale providers zijn verzameld om een account op je site te maken wanneer de bezoeker het autoriseert.

Bewaart de plug-in dingen in de browser?

Ja, Nextend Social Login moet een cookie maken voor bezoekers die gebruikmaken van de autorisatie flow voor sociale login. Deze cookie vereist voor elke provider om de communicatie te beveiligen en de gebruiker terug te leiden naar de laatste locatie.

Verzamelt de plug-in telemetrie gegevens, direct of indirect?

Nee

Bevat de plug-in JavaScript, trackingpixels of insluiten iframes van een derde partij?

Nee

WooCommerce

Deze voorbeeldtekst bevat de basisbeginselen over welke persoonsgegevens je winkel mogelijk verzamelt, opslaat en deelt, evenals wie mogelijk toegang heeft tot deze gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke aanvullende plug-ins worden gebruikt, kan de specifieke informatie, die door je winkel wordt gedeeld, verschillen. We raden je aan om een jurist om advies te vragen wanneer je besluit welke informatie je wil opnemen in je privacybeleid.

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken.
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen.
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan, terwijl je door onze site bladert.

Opmerking: je kunt je cookiebeleid gedetailleerd beschrijven en hier een link naar dat sectie toevoegen.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Voldoe aan alle wettelijke verplichtingen die we hebben, zoals het berekenen van belastingen
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen. Over het algemeen slaan we informatie over je op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk vereist deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres. Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals je naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om je te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

In deze sectie moet je vermelden met wie je gegevens deelt en met welk doel. Hiertoe kan onder andere het volgende behoren: analyse, marketing, gateways voor betaling, bezorgdiensten en insluitingen van derden.

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellingen te leveren en diensten aan je op te slaan; bijvoorbeeld —

Betalingen

In deze subsectie moet je vermelden welke betalingsverwerker van derden je gaat gebruiken voor betalingen op je site, aangezien hier klantgegevens aan gebonden kunnen zijn. We hebben PayPal als voorbeeld toegevoegd, maar je zult deze moeten verwijderen als je geen gebruikmaakt van PayPal.

We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Deze site gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

WooCommerce Subscriptions

Door WooCommerce Subscriptions te gebruiken, kan het zijn dat je persoonsgegevens opslaat en afhankelijk van welk extern betaalsysteem je gebruikt om betalingen van abonnementen te innen, kan het zijn dat je persoonsgegevens met externe bronnen deelt.

Wat we verzamelen en opslaan

Om terugkerende betalingen voor abonnementen te kunnen verwerken, slaan we de naam, het factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer en de creditcard-/betaalgegevens van de klant op.

Wat we delen met anderen

Welke persoonsgegevens je winkel deelt met externe bronnen hangt af van welke externe plug-ins voor het verwerken van betalingen je gebruikt om betalingen van abonnementen te innen. We raden aan het privacybeleid van een dergelijke plug-in te raadplegen om dit gedeelte van je privacybeleid te bepalen. Als je standaard- of referentietransacties in PayPal gebruikt, raadpleeg dan het PayPal privacybeleid voor meer informatie.

 

Recentste update: 18 juli 2024